16 ทีมดวลเดือด Grand Final สนาม PMPL TH S4 ในวันที่ 24-26 ก.ย. นี้โรง พยาบาล ทัพทัน

16 ทีมดวลเดือด Grand Final สนาม PMPL TH S4 ในวันที่ 24-26 ก.ย. นี้โรง พยาบาล ทัพทัน

16 ทีมดวลเดือด Grand Final สนาม PMPL TH S4 ในวันที่ 24-26 ก.ย. นี้【โรง พยาบาล ทัพทัน】:ยกป้ายเชียร์ P